51°45’45.8″N 5°43’01.3″E

De drie-eenheid in Velp is een bijzonder ensemble. Het bestaat uit het Emmausklooster, het klooster van de zusters en het Vincentiuskerkje. Cultuurhistorisch gezien is de drie-eenheid in Velp één van de iconen van Brabant. Het geheel van de verhalen die zich eeuwenlang afgespeeld hebben in de drie-eenheid is uniek in Brabant.

Waar werken de studenten aan?

Om het klooster in de markt te zetten, is er gewerkt aan een aanzet tot een overkoepelend communicatieplan. Open vragen liggen er op meerdere terreinen: hoe kunnen we bepaalde doelgroepen specifiek bereiken?

Ook bijdragen?

Op dit moment zoeken we geen nieuwe studenten voor deze opgave. Maar dat kan altijd veranderen!

De drie-eenheid in beeld