Wat vinden de studenten zelf van hun werk bij GRUTS?


“Ik vind erfgoed erg speciaal omdat het een verhaal en geschiedenis met zich meebrengt, wat voor meerdere generaties een toegevoegde waarde kan hebben. Mijn opdracht voor GRUTS heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik vond het erg fijn dat we als studenten zoveel inspraak hadden in de richting van het project.”

Stephanie van de Plas

— student International Lifestyle Studies, Fontys

_______________________________________________________________________________________

“Ik heb me middels dit onderzoek kunnen verdiepen in drie onderwerpen: positionering, competentiemanagement en erfgoed. Positionering en competentiemanagement waren mij bekend, erfgoed was echter een nieuw onderwerp voor mij. Blij ben ik dat ik de mogelijkheid heb gekregen om me hier verder in te verdiepen, want het stoffige beeld dat ik van erfgoed had, is in de afgelopen periode volledig veranderd.”

Suze Bakker, communicatie, Fontys

_______________________________________________________________________________________

Michel Schotman studeerde Toegepaste Biologie (2017) toen hij aan de slag ging met een specifieke vraag voor de botenloods Fort Sabina: ‘Welke beschermde dieren en planten bevinden zich in en om de botenloods en welke wetgeving is hieraan verbonden?’ Michel heeft ontdekt dat de dwergvleermuis en een kerkuil actief gebruikmaken van de botenloods die op het terrein van Fort Sabina te vinden is. Beide soorten zijn wettelijk beschermd, waardoor er maatregelen getroffen moeten worden als de botenloods verbouwd gaat worden.

De beste oplossing, aldus Michel, was om de speciale nestkasten te plaatsen in de buurt van de botenloods, in de hoop dat de dieren elders hun onderkomen zouden vinden. Inmiddels zijn diverse nestkasten opgehangen.

Michel Schotman, biologie, HAS

_______________________________________________________________________________________

non met meisjes

Deze twee studenten, Jennifer en Julot, hebben voor hun afstudeeropdracht twee nachten doorgebracht in het klooster Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel.

“Ik heb erg veel geleerd. Ook dingen die ik zelf in het dagelijkse leven kan gebruiken. Ik vind het jammer dat de meeste mensen, waaronder ik eerst ook, zo’n vertekend beeld hebben van Broeders en Zusters.”

Julot Baeten

— student Communicatie & Multimedia Design, Avans

“Ik zou iedereen willen vertellen hoe bijzonder ik het vind dat de Zusters altijd klaarstaan voor de medemens, zelfs voor de mensen die ze niet kennen.”

Jennifer Deng

— student Communicatie & Multimedia Design, Avans

_______________________________________________________________________________________

jongen in tuin

“Ik heb met het project Drie-eenheid Velp veel geleerd over mijzelf en waar ik sta.”

Nick Banninck — starter


twee meiden

“We wilden JOBHouse hipper neerzetten, daarom hebben we gekozen voor GRUTS. We wilden de hele provincie laten kennismaken met GRUTS, vandaar de campagne met een kleurwedstrijd.”

Nienke Deenen & Maudy Vink

— studenten Communicatie & Multimedia Design, Avans


Stijn en Luuk aan het werk achter de laptop

“We hebben hier zoveel geleerd. Heel nuttig. We hebben veel kansen en mogelijkheden gekregen bij provincie Noord-Brabant om het maximale uit onze stagetijd te halen. We nemen onze ervaringen mee in onze bedrijven die we na onze studie gaan starten.”

Stijn Dijkstra en Luuk Wiersema

— studenten Communicatie & Multimedia Design, Avans